/**/

«ПҚҚР» АҚ-ның дара акционері, барлық дауыс беретін акцияларының иесі қабылдаған «ПҚҚР» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысының құзырына қатысты мәселелер бойынша шешім туралы ақпарат:

2017 ж. 30 мамырдағы № 101/5 шешім

1. Қоғамның дара акционерінің, барлық дауыс беретін акциялары иесінің 2015 жылғы 30 мамырдағы №79/2, 2015 жылғы 18 қарашадағы №84/3 және 2016 жылғы 04 қарашадағы №95/1 шешімдерімен тағайындалған Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттік мерзімдерінің аяқталуына байланысты Қоғамның 3 адамнан тұратын директорлар кеңесі 2017 жылғы 31 мамырдан бастап 2 (екі) жыл өкілеттік мерзіммен мына құрамда сайлансын:

1) Чжао Ин ханым – «ПҚИ» компаниясының Директорлар кеңесінің төрағасы (акционердің – «ПҚИ» компаниясының өкілі);

2) Цинь Хунвэй мырза – Қоғамның басқарма төрағасы (акционердің – «ПҚИ» компаниясының өкілі);

3) Тон Сяогуан мырза – тәуелсіз директор.

Вы переходите на pkop.petrokazakhstan.kz