/**/

«ПҚҚР» АҚ-ның дара акционері, барлық дауыс беретін акцияларының иесі қабылдаған «ПҚҚР» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысының құзырына қатысты мәселелер бойынша шешім туралы ақпарат:

2017  ж. 27 желтоқсанда № 106/2  шешім.

1. Қоғамның директорлар кеңесінің шешімі назарға алынсын, 2017 жылғы 27 желтоқсандағы № 6/2 хаттама.    

2. Қоғамның өткен жылдардағы бөлінбеген пайдасын осы шешімнің 1-қосымшасына сәйкес 2016 жылға бөлу тәртібі бекітілсін.

3. Қоғамның бір жай акциясына дивидендтің түпкілікті мөлшері бұрын төленген дивидендтермен шектеле отырып, 2016 жылға 600 (алты жүз) теңге мөлшерінде бекітілсін.

Вы переходите на pkop.petrokazakhstan.kz