ресми сайт

КОРПОРАТИВТІК ҚЫЗМЕТТЕР

«ПетроКазахстан Оверсиз Сервисез Инк.» (ПКОСИ) бөлімшесі «ПетроҚазақстан» компаниялар Тобының барлық бөлімшелерінің басқарушы буыны болып табылады. ПҚОСИ басқару және мамандармен жұмыс істеу саласындағы қызметтерді көрсетеді.
ПҚОСИ Алматы кеңсесінде компанияның президенттік кеңсесі, сондай-ақ төмендегідей бөлімшелері орналасқан:

Вы переходите на pkop.petrokazakhstan.kz