ресми сайт

ОҚЫТУ ЖӘНЕ ҚАЙТА ДАЙЫНДАУ

«ПетроҚазақстан» өз қызметкерлеріне жоғары өнімділікті қамтамасыз ету үшін және Компанияның өндірістік мақсаттарына қол жеткізу үшін, өз жұмысын қауіпсіз, сенімді және тиімді орындау мақсатында құзыреттілікті арттыру үшін олардың кәсіби және жеке тұлға ретінде оқыту және даму мүмкіндіктерін ұсынады.
Қызметкерлер құрамын оқыту – бұл компанияның болашағына салынған инвестиция. Біліктілікті арттыруға жұмсалатын күрделі жұмсалым ұжымда қолайлы климат құруға, қызметкерлердің ынтасын арттыруға және олардың компанияға деген адалдығына септігін тигізеді, басқарудағы сабақтастықты қамтамасыз етеді.
Жоспарлау, жұмысты бағалау және қызметкерлер құрамын дамыту бағдарламасын іске асырудың жылдық нәтижелері бойынша Қазақстан Республикасы Заңнамасының талаптары, сондай-ақ өндірістік қажеттіліктер және өндіріс үдерісіндегі кез келген өзгерістер (соның ішінде жаңа технологияларды енгізу, қызметкерлердің біліктілігі мен икемділігін арттыру бойынша жаңа жобаларды әзірлеу), «ПетроҚазақстанның» компаниясының барлық бөлімшелерінің Оқу бөлімі қауіпсіздік техникасы, еңбекті қорғау, қоршаған ортаны қорғау, сенімділікті қамтамасыз ету және басшылардың, жетекшілердің, супервайзерлердің және басқа да қызметкерлердің құзыреттілігін арттыру бойынша оқытуға мүмкіндік береді.
Кәсіби даму қызметкерлердің өзіне де оң әсер етеді. Біліктілігін арттырып, жаңа дағдылар мен білім алу арқылы қызметкерлер мансаптық өсу үшін қосымша мүмкіндіктерге ие болады. Бұл технологиялар мен өндірістік үдерістердің қарқынды дамуының қазіргі жағдайында өте маңызды.
«ПетроҚазақстан» компаниясының барлық бөлімшелерінің оқыту бөлімінің міндеті – қызметкерлерді оқыту және дамыту арқылы кәсіптің өркендеуіне және компанияның әл-ауқатын арттыруға үлес қосу.

Оқыту және қайта дайындау

Қызметкерлер құрамын оқыту мен дамытуды ұйымдастыру бойынша жұмыстың негізгі кезеңдері мыналарды қамтиды:
Компанияда оқыту (ішкі) тікелей кәсіпорында Компанияның жетекші мамандарын оқу үдерісіне оқытушы-нұсқаушы ретінде тарту арқылы жүзеге асырылады. Оқытудың бұл формасына мыналар кіреді: әр түрлі мамандықтағы жұмысшыларды техникалық оқыту, әртүрлі мақсатқа арналған курстар.
Сыртқы провайдерлерді тарта отырып оқыту. Көптеген жылдардың ішінде «ПетроҚазақстанның» қызметкерлер құрамын оқыту және дамыту бөлімдері, жетекшілер мен мамандарды оқыту қызметтерін ұсынатын оқу орталықтарымен тиімді ұзақ мерзімді қарым-қатынастар және ынтымақтастық орнатты.

Компанияда оқытудың келесі түрлері бар:

Компания мамандарын оқу үдерісіне тарта отырып, тікелей кәсіпорында оқу. Оқытудың бұл түрі «Қауіпсіздік және еңбекті қорғау», кен орындарының жұмысшылары үшін «Техникалық-өрт сөндіру минимумы», операторлар үшін «Электр қауіпсіздігі» сияқты міндетті салаларда қолданылады.
«Өнеркәсіптік қауіпсіздік», «Қауіпсіздік және еңбекті қорғау», «Техникалық-өрт сөндіру минимумы», «Электр қауіпсіздігі», «Бұрқаққа қарсы қауіпсіздік және қауіпті өндірістік объектілерде газ-су-мұнай пайда болу кезінде ұңғымаларды бақылау» міндетті бағдарламаларының курстары бойынша мамандандырылған оқу орталықтарын тарта отырып, корпоративтік форматта және т.б., сондай-ақ техникалық және тар шеңберде мамандандырылған бағыттар бойынша курстар және біліктілікті арттыру.
Біліктілікті арттыру, жаңа енгізілімдер мен ережелер және нормалардағы өзгерістермен, технология мен бағдарламалық қамтамасыз етудің жетілдірілуімен танысу мақсатында мамандандырылған оқу орталықтарына шығу. Көптеген жылдардың ішінде «ПетроҚазақстанның» қызметкерлер құрамын оқыту және дамыту бөлімдері, Академик Ш.Ч. Чокина атындағы Қазақ энергетика ғылыми-зерттеу институты, ТОО “Abiroy Technical Training”, Қоршаған ортаны қорғау ақпараттық-талдау орталығы, Кәсіби бухгалтерлер және аудиторлар институты, Алматы Менеджмент Университеті білім беру мекемесі, «SoftLine» ЖШС, «High Level» ЖШС, «ЖЕС-КАПИТАЛ» ЖШС, «Profi Education» ЖШС, «PROFITtraining» ЖШС және басқалармен тиімді ұзақ мерзімді қарым-қатынастар және ынтымақтастық орнатты.
Компания қызметкерлерінің асырауындағы балаларына арналған шәкіртақы бағдарламасы. Жоғары білімнің маңыздылығын мойындай отырып, «ПетроҚазақстан» осы бағдарлама аясында өз қызметкерлерінің балаларына оқу ақысы түрінде қаржылық қолдау көрсетеді. Бұл бағдарлама жыл сайын «ПҚҚР» АҚ және «ПҚОП» ЖШС бөлімшелерінде өткізіледі.

Вы переходите на pkop.petrokazakhstan.kz