ресми сайт

ЭКОЛОГИЯЛЫҚ САҚТАНДЫРУ

«ПКОП» ЖШС-да міндетті экологиялық сақтандыру ҚР «Міндетті экологиялық сақтандыру туралы» Заңына және ҚР Экологиялық кодексіне сәйкес жүзеге асырылады. Жыл сайын міндетті экологиялық сақтандыру шарты жасалады.
2023 жылға «Евразия» Сақтандыру компаниясы» АҚ-мен 2022 жылдың 27 желтоқсанындағы ОС сериясы №474/280622СR411390E Міндетті экологиялық сақтандыру Шарты, 2023 жылдың 27 ақпанындағы GPH №217/1 сериясы №Z01-6060-0006752289 денсаулығына, өміріне және үшінші тұлғалардың мүлкіне зиян келтіргені үшін үшінші тұлғалар алдындағы азаматтық-құқықтық жауапкершілікті, соның ішінде қоршаған ортаның ластанғаны үшін жауапкершілікті ерікті сақтандыру Шарты жасалған.

Вы переходите на pkop.petrokazakhstan.kz