ресми сайт

«ПЕТРОҚАЗАҚСТАН ҚҰМКӨЛ РЕСОРСИЗ» АҚ

«ПетроҚазақстан» Қазақстан Республикасының мұнай-газ секторындағы көшбасшылардың бірі болып табылады. Компания өз қызметін Қазақстан Республикасының аумағында жүзеге асырады және мұнай мен газды сатып алуды, барлауды, игеруді және өндіруді, мұнай мен мұнай өнімдерін өңдеуді және өткізуді қамтиды.

Қауіпсіздік, еңбекті және қоршаған ортаны қорғау (бұдан әрі – ҚЕҚОҚ) саласындағы Қоғамның стратегиялық басымдықтары:

қауіпсіздік қызметкерлер үшін қауіпсіз және салауатты еңбек жағдайлары, мүмкін болатын дәрежеде қоршаған ортаны қорғау

қудалау жарақаттар, жазатайым оқиғалар және қоршаған ортаны ластау көрсеткіштері нөлге дейін

Компанияның бизнес-процестеріне ЕҚ, ҚТ және ҚОҚ стандарттарын және озық тәжірибелерді енгізу

табиғи ресурстарға ұқыптылықпен қарау және тұрақты даму принциптеріне адалдық

Қоғамның жоғарғы басшылығы мыналарды қамтамасыз етуге міндеттенеді:

Қолданыстағы заңнамалық және басқа талаптарды және Компанияның ҚЕҚОҚ бойынша қабылдаған міндеттемелерін орындау
жұмысшылардың, мердігерлердің, халықтың және қоршаған ортаның денсаулығы мен қауіпсіздігіне қауіптерді анықтау, бағалау және азайту
жұмысшылар арасындағы өндірістік жарақаттанудың және қоршаған ортаның ластануының алдын алу
ҚЕҚОҚ менеджмент жүйесін және оның өнімділігін толыққанды жұмыс істеуі және үздіксіз жақсарту үшін ресурстар

ҚЕҚОҚ көрсеткіштері бойынша ақпарат алмасу Компаниялар жұртшылықпен

Компанияда ҚЕҚОҚ мәдениетінің тиісті деңгейін қолдау үшін ресурстар
қызметкерлер мен олардың өкілдерінің ҚЕҚОҚ және қауіпсіздік мәселелері бойынша кеңес беруі және қатысуы
Алға қойған мақсаттарға қол жеткізу үшін «ПетроҚазақстан» компаниялар тобы ISO 14001:2015 (қоршаған ортаны басқару жүйесі), ISO 45001:2018 (еңбекті қорғау және қауіпсіздік) сияқты халықаралық стандарттар талаптарына негізделген ЕҚ, ҚТ менеджмент жүйесін сәтті енгізді. басқару жүйесі) және ISO 50001:2011 (энергия менеджменті жүйесі).

Вы переходите на pkop.petrokazakhstan.kz